جلسه بیستم: آشنایی با مفاهیم اولیه علم رفتارشناسی

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه بیستم: آشنایی با مفاهیم اولیه علم رفتارشناسیچرا باید مفاهیم اولیه علم رفتارشناسی را بیاموزیم؟ در تکمیل سطح اول هرم…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه بیست‌وپنجم: رفتارشناسی پلاس

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه بیست‌وپنجم: رفتارشناسی پلاسرفتارشناسی پلاس در این دوره چه کمکی به ما خواهد کرد؟ شما در ۵ جلسه قبلی تحلیل…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه بیست‌وچهارم: بررسی شاخصه نقد شوندگی سهام

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه بیست‌وچهارم: بررسی شاخصه نقد شوندگی سهامچرا باید شاخصه نقد شوندگی سهام را بیاموزیم؟ آخرین آیتم رفتارشناسی مربوط به این…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه بیست‌ودوم: بررسی شاخصه حجم و وزن‌ها در سهام

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه بیست‌ودوم: بررسی شاخصه حجم و وزن‌ها در سهامچرا باید شاخصه حجم و وزن‌ها را بیاموزیم؟ دومین شاخصه مهم و…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه بیست‌وسوم: بررسی شاخصه حقیقی و حقوقی سهام

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه بیست‌وسوم: بررسی شاخصه حقیقی و حقوقی سهامچرا باید شاخصه حقیقی و حقوقی سهام را بیاموزیم؟ تفکر اشتباهی در میان…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه بیست‌ویکم: بررسی انواع الگوهای کندل استیک

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه بیست‌ویکم: بررسی انواع الگوهای کندل استیکچرا باید انواع الگوهای کندلستیک را بیاموزیم؟ در تکمیل سطح اول هرم موفقیت معامله‌گر…
قیمت: 190,000 تومان