آموزش رفتارشناسی سهام و بازار بورس

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 1,100,000 تومان

رفتارشناسی در بورس چیست؟ در دوره آموزش رفتارشناسی در بورس با بررسی دقیق رفتار سهم، رفتار سهامداران سهام، بازیگر و…

قیمت: 1,100,000 تومان

آموزش روانشناسی بازار بورس ایران

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 600,000 تومان

روانشناسی معامله گر در بورس ایران چیست؟ در دوره آموزش روانشناسی بورس ایران، به کمک کتاب های معامله گری، به…

قیمت: 600,000 تومان