جلسه اول: مفاهیم تحلیل بنیادی

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 ریال
جلسه اول: مفاهیم تحلیل بنیادیچرا باید مفاهیم تحلیل بنیادی را بیاموزیم؟ نیاز اولیه هر تحلیلگر بنیادی در بازار بورس این…
1,000,000 ریال

جلسه بیستم: آشنایی با مفاهیم اولیه علم رفتارشناسی

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 ریال
جلسه بیستم: آشنایی با مفاهیم اولیه علم رفتارشناسیچرا باید مفاهیم اولیه علم رفتارشناسی را بیاموزیم؟ در تکمیل سطح اول هرم…
1,000,000 ریال

جلسه بیست‌وپنجم: رفتارشناسی پلاس

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 ریال
جلسه بیست‌وپنجم: رفتارشناسی پلاسرفتارشناسی پلاس در این دوره چه کمکی به ما خواهد کرد؟ شما در ۵ جلسه قبلی تحلیل…
1,000,000 ریال

جلسه بیست‌وچهارم: بررسی شاخصه نقد شوندگی سهام

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 ریال
جلسه بیست‌وچهارم: بررسی شاخصه نقد شوندگی سهامچرا باید شاخصه نقد شوندگی سهام را بیاموزیم؟ آخرین آیتم رفتارشناسی مربوط به این…
1,000,000 ریال

جلسه بیست‌ودوم: بررسی شاخصه حجم و وزن‌ها در سهام

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 ریال
جلسه بیست‌ودوم: بررسی شاخصه حجم و وزن‌ها در سهامچرا باید شاخصه حجم و وزن‌ها را بیاموزیم؟ دومین شاخصه مهم و…
1,000,000 ریال

جلسه بیست‌وسوم: بررسی شاخصه حقیقی و حقوقی سهام

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 ریال
جلسه بیست‌وسوم: بررسی شاخصه حقیقی و حقوقی سهامچرا باید شاخصه حقیقی و حقوقی سهام را بیاموزیم؟ تفکر اشتباهی در میان…
1,000,000 ریال

جلسه بیست‌وششم: روانشناسی شخصی یک معامله‌گر

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 ریال
جلسه بیست‌وششم: روانشناسی شخصی یک معامله‌گرچرا باید با نکات روانشناسی شخصی یک معامله‌گر آشنا شویم؟ اگر بدانیم هدف اصلی همه‌ی…
1,000,000 ریال

جلسه بیست‌وهفتم: آموزش تکنیک مربیگری سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 ریال
جلسه بیست‌وهفتم: آموزش تکنیک مربیگری سرمایهچرا باید تکنیک مربیگری سرمایه را بیاموزیم؟ همان‌طور که می‌دانید نوسان ذات هر بازار مالی…
1,000,000 ریال