کارگاه‌های کوتاه بورسی | ورژن جدید
سریع‌ترین راه برای ساخت ورژن جدید یک معامله گر

یکی از باور‌های اساسی ما در کالج تی بورس این است که بورس یک موجود زنده است و دائما در حال تغییر و تحول است و این بر خلاف این باور جا افتاده می‌باشد که تایخ در بورس تکرار می‌‌شود. به دلیل اینکه ما اعتقاد داریم بورس زنده و دائما در حال تحول است پس ما هم به عنوان فعال بازار نیاز داریم که دانش و مهارت‌های ما دائما در حال رشد و پیشرفت باشد تا بتوانیم همزمان با بازار در حرکت باشیم.

بنا به همین نیاز ما در کالج تی‌بورس با کمک بهترین اساتید خود تیمی را ساختیم به نام ورژن جدید که وظیفه اصلی آنها این خواهد بود که با در نظرگرفتن شرایط روز بازار بورس دوره‌های کاربردی را تعریف کنیم که به کمک این کارگاه ها یک ورژن آگاه تر و حرفه‌ای از معامله‌گران بازار سرمایه را داشته باشیم.

ما بر این باوریم که اگر در میخواهیم آینده بورس موفقیت کسب کنیم باید امروز ورژن جدید تر خود را امروز بسازیم. تمام تلاش ما این خواهد بود که بتونیم همیشه در حال ساخت ورژن قوی تر شما باشیم.

کارگاه‌های کوتاه بورسی | ورژن جدید
سریع‌ترین راه برای ساخت ورژن جدید یک معامله گر

یکی از باور‌های اساسی ما در کالج تی بورس این است که بورس یک موجود زنده است و دائما در حال تغییر و تحول است و این بر خلاف این باور جا افتاده می‌باشد که تایخ در بورس تکرار می‌‌شود. به دلیل اینکه ما اعتقاد داریم بورس زنده و دائما در حال تحول است پس ما هم به عنوان فعال بازار نیاز داریم که دانش و مهارت‌های ما دائما در حال رشد و پیشرفت باشد تا بتوانیم همزمان با بازار در حرکت باشیم.

بنا به همین نیاز ما در کالج تی‌بورس با کمک بهترین اساتید خود تیمی را ساختیم به نام ورژن جدید که وظیفه اصلی آنها این خواهد بود که با در نظرگرفتن شرایط روز بازار بورس دوره‌های کاربردی را تعریف کنیم که به کمک این کارگاه ها یک ورژن آگاه تر و حرفه‌ای از معامله‌گران بازار سرمایه را داشته باشیم.

ما بر این باوریم که اگر در میخواهیم آینده بورس موفقیت کسب کنیم باید امروز ورژن جدید تر خود را امروز بسازیم
تمام تلاش ما این خواهد بود که بتونیم همیشه در حال ساخت ورژن قوی تر شما باشیم.

4.7/5 - (14 امتیاز)