جلسه پانزدهم: تکنیکال پلاس

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه پانزدهم: تکنیکال پلاستکنیکال پلاس در این دوره چه کمکی به ما خواهد کرد؟ شما در ۶ جلسه قبلی تحلیل…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه چهاردهم: بررسی جامع استراتژی سطوح بالایی-آپر

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه چهاردهم: بررسی جامع استراتژی سطوح بالایی-آپرچرا باید استراتژی سطوح بالایی-آپر را بیاموزیم؟ یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معامله گران در…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه دهم: مفهوم پیووت و انواع روند قیمت

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه دهم: مفهوم پیووت و انواع روند قیمتچرا باید مفهوم پیووت و انواع روند قیمت را بیاموزیم؟ در جلسه قبلی…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه دوازدهم: الگوهای بازگشتی قیمت در نمودار سهام

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه دوازدهم: الگوهای بازگشتی قیمت در نمودار سهامچرا باید الگوهای بازگشتی قیمت در نمودار سهام را بیاموزیم؟ بعدازآنکه با مفاهیم…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه سیزدهم: الگوهای ادامه‌دهنده قیمت در نمودار سهام

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه سیزدهم: الگوهای ادامه‌دهنده قیمت در نمودار سهامچرا باید الگوهای ادامه‌دهنده قیمت در نمودار سهام را بیاموزیم؟ در جلسه قبل…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه نهم: مفاهیم تحلیل تکنیکال

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه نهم: مفاهیم تحلیل تکنیکالچرا باید مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا بشیم؟ برای ورود مطمئن به یک سهم و شروع سرمایه‌گذاری…
قیمت: 190,000 تومان

جلسه یازدهم: بررسی انواع حمایت و مقاومت در نمودار قیمت سهام

بدون امتیاز 0 رای
قیمت: 190,000 تومان
جلسه یازدهم: بررسی انواع حمایت و مقاومت در نمودار قیمت سهامچرا باید انواع حمایت و مقاومت در نمودار قیمت سهام…
قیمت: 190,000 تومان